Saturday, November 10, 2007

Köp billigt lös i mange butikker i Danmark - 17 kr for 50 gram.

Se butikker her - snus forhandler Danmark

Sunday, December 24, 2006

Snus Shoppen


Snus shoppen levere lös snus til Sverige til billige priser och efter 1. januar


Beordra snus online i Danmark til priser från 16 SEK pr. dosa (50 gram) ochså efter 1. januar 2007. Prisen er inkl. försändelse. Se mere: Köp billigt snus

Butikerna bunkrar snus inför skattehöjningen


Butikerna hamstrar snus inför den kraftiga skattehöjningen vid årsskiftet. Matvarubutiken Dag Livs i Stockholm räknar med rusning - inför nyår har butiken tiodubblat sina snusinköp. Coop har redan märkt av ökad försäljning.

Wednesday, October 25, 2006

Fakta: Tobaksskatt och tobaksbruk

Tobaksskatten före och efter höjning:

Cigaretter: styckeskatten höjs från 20 öre till 28 öre. Skatten om 39,2 procent av detaljhandelspriset kvarstår.

Cigarrer och cigariller: styckeskatten höjs från 56 öre till 1 krona och 12 öre.Röktobak: höjs från 770 till 975 kronor/kilo.

Tuggtobak: höjs från 201 till 402 kronor/kilo.

Snus: höjs från 123 till 246 kronor/kilo.

Färre rökare i Sverige:


Andelen kvinnor som röker dagligen i Sverige har minskat från 19 procent 2004 till 15 procent i år. Bland männen har den dagliga rökningen minskat från 14 till 13 procent under samma period. Minskningen är tydligast bland dem med lång utbildning - där har antalet dagligrökare halverats.

Män snusar betydligt mer än kvinnor, vilket gör att den totala dagliga tobaksanvändningen bland män hamnar på 32 procent. Bland kvinnor ligger den dagliga tobaksanvändningen på 19 procent.Källa: Finansdepartementet och Folkhälsoinstitutet

importera billigt snus från Danmark lagligDet er laglig at importera billigt lös snus från Danmark.

Tuesday, October 24, 2006

Polisen: Höjd tobaksskatt ger ökad smuggling


Polisen befarar en ökad ström av smuggeltobak när regeringen kraftigt höjer skatten på cigaretter, snus och annan tobak.

-Höjd skatt på sådana konsumtionsvaror är något som den organiserade brottsligheten sitter och väntar på, säger Thord Modin, chef för rikskriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst, till TT.

-De har redan upparbetade kanaler som kan trappas upp. Om man höjer kostnaderna på tobak så ökar efterfrågan på illegala varor. Då måste man samtidigt stärka kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Modin.

"Kontraproduktivt"

Regeringen Reinfeldt höjer tobaksskatten rejält. Styckeskatten på cigaretter ökar från 20 öre till 28 öre och skatten på snus, tuggtobak, cigarrer och cigariller fördubblas. Av folkhälsoskäl är det viktigt att priset inte är alltför lågt, heter det i budgeten.

På tobaksjätten Swedish Match anser man det märkligt att skatten på cigaretter höjs med 40 procent medan snuset får en hundraprocentig höjning.

Tumme upp

Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, säger till TT att alla prishöjningar gör att marknaden för insmugglade varor ökar. Men han tror inte att dagens skattehöjning kommer att få samma effekt som den som gjordes 1997.

-Då märkte vi en kraftig ökning av insmugglade cigaretter, främst från Baltikum och Polen.

-Men i dag är de EU-medlemmar. Om det kommer varor den vägen är det punktskattebrott, ingen smuggling.

Dyrare snus


Lössnuset, som väger mer, kommer att öka mest. En dosa General lössnus kostar ungefär 26 kronor idag och hamnar nu någonstans på 37 kronor. General portion ökar från 26 till 31 kronor. Det innebär en drygt 40-procentig höjning av priset på lössnus i handeln.


Priset per dosa portionssnus kommer att stiga mindre, eftersom varje dosa innehåller lite mindre snus. De kommer att stiga från 26 kronor till cirka 31 kronor.


Regeringen påstår att höjningarna sker ur ett folkhälsoperspektiv. Men höjningarna drabbar snusarna hårdare än cigarettrökarna.

Monday, October 23, 2006

Billigt lös snus i Danmark


Sverige kan stadig få billigt snus, hvis den svenske regering vedtager deres forhøjelse på snus afgiften.
I Sveriger er snus afgiften på 123 SEK i dag, men bliver nok 246 SEK.
I Danmark er afgiften kun 63,- DKK (79 SEK).

Så en dosa lös snus som koster 20 SEK i dag, vil i Sverige koste 28, hvis afgiften sættes op.

Samme dosa kan købe i Danmark til 17,25 SEK

Det er lovligt at sælge løs snus i Danmark. Det er ikke lovligt at sælge portionssnus, så det vil du inte finde i Danmark. Man kan købe snus på internettet eller i nogle danske butikker.

Straffskatt på snus

Straffskatt på snus


I borgarnas budget ingår också 100 % höjd skatt på snus. En dosa snus ska bli ca 10 kronor dyrare. Skatten på cigaretter ökar 40%. På detta sätt ska man finansiera de skattelättnader man utlovat de rikaste. Det intressanta är att ett sådant förmynderi inte känns i linje med en liberal politik. Det är allmänt känt att snus är mindre farligt än cigaretter, och det är helt ofarligt för omgivningen. Skatten slår mot de som redan drabbas av borgarnas budget, låginkomsttagare, arbetslösa och studerande.
Set på entheta.blogspot.com